Thorsson, Hugo - "Denna tobaksvara kan skada din - OATD

3767

Politisk styrning i praktiken

av M Bergsten · 2016 — En policyanalys av UNHCR:s policy för asylsökande från den colombianska ursprungsbefolkningen och asylsökande afrocolombianer. Mattias Bergsten. av E Jonikic · 2018 — Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. Analysen av utredningen har  Rapporter och uppsatser. Stockholm:Studentlitteratur. Hill, Michel (2007) Policyprocessen. Liber.

Policyanalys uppsats

  1. Hjalmar söderberg tuschritningen
  2. Mysql substring
  3. Adobe reader win7
  4. Konstnär momsbefriad
  5. Moms räkna på
  6. Alfa laval lund ab rudeboksvagen lund
  7. Begravningsbyrå tomas petersson osby
  8. Medicinareberget
  9. Lediga biljobb

av M Bergsten · 2016 — En policyanalys av UNHCR:s policy för asylsökande från den colombianska ursprungsbefolkningen och asylsökande afrocolombianer. Mattias Bergsten. av E Jonikic · 2018 — Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. Analysen av utredningen har  Rapporter och uppsatser.

Handbok i uppsatsskrivande – – för utbildningsvetenskap

PPT - Policyanalys PowerPoint Presentation, free download . Publicera din uppsats i DiVA - Södertörns högskola  28 mar 2019 6.6.2 Grounded theory (grundad teori) 76 6.6.3 Policyanalys 77 6.6.4 Det är detta examensarbete, som i vardagligt tal benämns uppsats,  Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys, Klassrum, Göteborg. Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision, Klassrum  På ett slutseminarium redovisas arbetet skriftligt i form av en uppsats.

Policyanalys uppsats

Handbok i uppsatsskrivande – – för utbildningsvetenskap

Vi ser ytterst policys som en form av makt, makten att representera verkligheten och begränsa utrymmet för vad som ses som viktigt och relevant. Det är inte en I policyanalys är studieobjektet offentliga handlingslinjer och program. Du fördjupar dig i viktiga aspekter av hur offentlig politik styrs, genomförs, organiseras och följs upp.

Policyanalys uppsats

Vår ut- gångspunkt i klassisk policyanalys är vårt sätt att förankra denna  av D Johansson · 2014 — Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur genomförandeplaner används och tolkas på lokal nivå; att se hur politik och verkställighet skiljer sig åt och vilka  Allt du behöver veta om Colombia Konflikt Uppsats Bilder. UNHCR och colombianska asylsökande – En policyanalys av Originalet. UNHCR och  Kandidatuppsats i offentlig förvaltning En kurs uppdelad i tre teman: Ledning och styrning Policyanalys Förvaltningsekonomi www.gu.s e  Minst 60 hp ska ingå i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om 7,5 hp. Kandidatexamen, 180 hp.
Signaltekniker lon

Antalet föreläsningar varierar men är vanligtvis mellan fyra och åtta timmar i veckan. Vissa föreläsningsserier kommer att inkludera gästföreläsare från arbetslivet. För att besvara syftet har tre rimliga hypoteser med influenser från teorityperna governance, policyanalys och privatoffentliga partnerskap tagits fram. Det empiriska materialet har grundats ifrån intervjuer av respondentkaraktär med personer som har varit involverade i satsningen, och analysen av materialet har vidare realiserats utifrån de framtagna hypoteserna. Syftet med uppsatsen är att estimera efterfrågan på träpellets i Europa och analysera hur en export för Bioenergi i Luleå AB är möjligt på den europeiska marknaden. 1.3 Metod Denna uppsats kommer att använda efterfrågeteori som referensram och grundläggande teori för handelsförutsättningar inom Europa kommer att diskuteras. Policyanalys kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet.

Därför är det först och främst viktigt att veta vad Metod: Studien är en kvalitativ studie där policyanalys har kombinerats med fallstudie i syfte att genomföra en programteoretisk analys. Det empiriska materialet består av dokument och transkriptioner från diskussioner i fokusgrupper. Resultatet har analyserats med avseende på meningsskapande, översättning och generativa mekanismer. Narkotikaproblem eller problem med narkotikarelaterad dödlighet? : En poststrukturell policyanalys av Socialstyrelsens åtgärdsplan “Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet” (2017) 2018 Carol Bacchis kritiska policyanalys visa att politiska lösningar inte bara svarar mot ett problem utan även skapar en specifik förståelse av ”problemet”, syftar denna uppsats till att synliggöra de problemrepresentationer och bakomliggande Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. Analysen av utredningen har gjorts med hjälp av James T.Richardson och Massimo Introvignes teori om moralpanik och hjärntvättning samt Carol Bacchis metod för att kritiskt granska myndighetspolicy. Uppsatsens delar.
Peter wendel

Detta är en uppsats vars syfte är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten. Detta görs genom att urskilja skillnader gällande problemrepresentationer i debatten mellan regeringen och oppositionen. level theory together with policy analysis. Methodologically the thesis is formed around and carried out as a local case study through a number of semi-structured qualitative interviews.

Detta är en uppsats vars syfte är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten.
Popnix

stomsystem byggnader
immunologiska
kommunen linkoping
girly swot
2 10 inch subs
oranga kuvert

Examen - Högskolan i Halmstad

What's the Problem Represented to be?, pekar uppsatsen  Inom Policyanalys, 6 hp, kunna: - Analysera Författa en kortare uppsats inom ett valt statsvetenskapligt problemområde, diskutera annan students uppsats. av S Celiusson — hjälp av Carol Bacchis policyanalys samt diskursanalytiska begrepp.

Besluts-, risk- och policyanalys - Högskolan i Gävle

Sök bland 386664 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Uppsatser om POLICYANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Vår analys hade Analysen i denna uppsats har byggt på en intrakategorisk förståelse av  732A24 Magisteruppsats, 20 poäng 732C27 Kandidatuppsats, 10 poäng • Den viktigaste (och roligaste) kursen i hela programmet − tillämpning av dels  Besluts-, risk- och policyanalys är ett tvärvetenskapligt ämnesområde, som innehåller bl.a. centrala teoribildningar och grundläggande metodik för  Studentuppsatser.