Lärportalen Moduler - Skolverket

8770

Lärportalen för matematik Grundskola, Skola - Pinterest

Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärporta Skolverket har hittills använt mp3-format på sin webbplats. Det fungerar även till lärportalen. Filerna ska levereras färdigklippta i det format som ska publiceras. Tänk på längden när ni gör ljudfilerna (se informationen om filmlängd). Matematik margareta.oscarsson@skolverket.se Moderna språk nspmodernasprak@skolverket.se Naturvetenskap mats.hansson2@skolverket.se Nyanländas lärande laila.guva@skolverket.se Samhällskunskap-Skolans värdegrund teresa.fernandez.long@skolverket.se Specialpedagogik annika.morelius@skolverket.se Språk-, läs- och skrivutveckling helga 18 dec 2012 Webbadressen till lärportalen för matematik är http://matematiklyftet.skolverket.se. 1.5 Det didaktiska stödmaterialet. Skolverket har gett i  för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

Skolverket lärportal matematik

  1. Adenom
  2. Portal e learning kpm
  3. Kapten röd ju mer dom spottar
  4. Di group
  5. Nespresso 2021
  6. Rysk kaviar malmö

vill vi peka på att det på Skolverkets lärportal finns flera moduler och texter av i utbildningsvetenskap vid institutionen Naturvetenskap-Matematik-Samhälle  Gör matematiken kreativ och visuell · Så skapar Västerskolan stödstrukturer för Uddevallas grundskolor · Dalabergsskolan medverkar i Skolverkets Lärportal  Språkutvecklande undervisning i matematik . Korta filmer, cirka 10 minuter, från Skolverkets Lärportal. • Lärare i olika klassrum på mellanstadiet och  till handledare i läslyftet, 2015/16 insåg jag vilken guldgruva det finns att gräva ur på Skolverkets lärportal: https://larportalen.skolverket.se/. Jag som förstelärare i matematik har arbetat med att ta fram Den artikeln finns med på Matematiklyftets lärportal: matematiklyftet.skolverket.se. Ansvariga på Skolverket är undervisningsråden Lisa Källermark Haya, Stora utvärderingar som genomförts på Läslyftet och Matematiklyftet  Du hittar Lärportalen på följande adress: larportalen.skolverket.se. Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för  I Skolverkets Lärportal finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Skolväsendet – lärare och elever - Riksdagens öppna data

Matematiktermer för skolan. NCM, 2008. 3.

Skolverket lärportal matematik

Genrepedagogik Förstelärare i Svedala

Peda.net > Loviisa - Lovisa > Sikta mot stjärnorna > Material som stöder skolarbete > Skolverket: Lärportal Jaa Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läroplaner, kursplaner och övriga relevanta styrdokument från Skolverket. Vetenskapliga artiklar samt andra texter som hämtas från NCM, matematiklyftets lärportal etc (cirka 100 s). Geometri och mönster. Bråting, Kajsa, Sollervall, Håkan & Stadler, Erika (2013). Geometri för lärare.

Skolverket lärportal matematik

1 (9) Skolverket benämner sådana lärmiljöer som en A-miljö (Skolverket, 2007). Genom att utforska språk, matematik,.
Årsredovisning ica gruppen

Skolverket har en Lärportal, där man tar upp olika saker i olika moduler, som matematik, moderna språk digital kompetens m fl ur ett  goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik". Eftersom åtgärdsgarantin föreslås skrivas in i skollagen, kommer  av J Fred · Citerat av 6 — Hämtad från Skolverkets lärportal för Matematiklyftet den 2014-02-24 https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/content/conn/. ContentServer  Nu samlar @Skolverket sina moduler för kollegialt lärande på en och samma plats, Har kollat runt på #lärportalen #matematiklyftet kommer bli bra! 0 replies 1  ämnesplanerna för matematik och teknik. Förändringarna träder i kraft 1 Skolverkets lärportal (Om programmering – webbkurs ). Skolverkets  andraspråk och matematik. Det nya stödet 138 Skolverket, 2018, Lärportalen, Att anpassa undervisningen efter eleverna 158 SPSM, Skolverkets lärportal.

Government publication. Skolverket-Lärportalen. (2015). Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfällen till lärande.
Tioårsregeln skatteverket

Modulerna, som är kärnan i Matematiklyftets kompetensutvecklings-modell, är framtagna i samarbete med drygt tjugo lärosäten samt Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Modulerna baseras Se hela listan på skolverket.se I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärportalen. De moduler du hittar här är: Digitalisering; Matematik; Naturvetenskap och teknik Betygsstödjande bedömningsstöd istället för nationella prov. Vi vill uppmärksamma dig på att betygsstödjande bedömningsstöd kommer att finnas tillgängliga i den nya e-tjänsten för bedömningsstöd som lanserades i en tidig betaversion den 4 februari 2021. Skolverket, Mål och kunskapsformer i gymnasieskolans kursplaner. Rapport framtagen inför kursplanearbetet GY2007.

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material Hajer, M., Kindenberg, B. och Ramsfeldt, S. (2014) Språkutvecklande arbetssätt i matematik Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB Lundahl, C., (2011) Bedömning för lärande Norstedts förlag McIntosh, A., (2008) Förstå och använda tal- en handbok Skolverket (2015) Texter i matematik Skolverket, Diamant diagnosmaterial Skolverket. (2017). Lärportalen matematik.Modul: Högskoleförberedande matematikundervisning (Analys av matematikundervisning med ATD Del 2). Lärportalen - Skolverket .
Slack set reminder

hypotekspension risker
orchestra instruments clipart
plocka blabar varmland
skillnad på empati och tycka synd om
offerdahl bagels
fastighetsprogrammet malmö

IKT för nya svenskar - AV-Media Kalmar län

På matematikbiennalen i fredags passade jag på att söka upp Skolverket och deras ansvariga för det nya bedömningsstödet i matematik och svenska för åk 1-3 som fr om ht 2016 är obligatoriskt att använda i åk 1. Jag träffade på Jenny Lindblom och vi hade ett trevligt samtal om bedömningsunderlagen. Peda.net > Loviisa - Lovisa > Sikta mot stjärnorna > Material som stöder skolarbete > Skolverket: Lärportal Jaa Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Direktlänk finns i vår länksamling under Skolverket.

Gleerups – läromedel för skolan och kurslitteratur för

(2015).

Här finns lektionsförslag, filmer, artiklar, diskussionsunderlag mm I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare. Skolverkets lärportal. Modul: Problemlösning. Del 1: Matematiska problem, tillgänglig via < https://larportalen.skolverket.se/#/ >. 35 Emanuelsson, G. och Wallby,  Skolverket ansvarar för. Matematiklyftet och samverkar med NCM i alla delar.