Utbildningsplan för Kandidatprogram i samhällsplanering

8813

Samhällsvetarprogram, Uppsala universitet - Allastudier.se

Inom ämnesområdet samhällsvetenskap  En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier) där minst 90 högskolepoäng består av studier med fördjupning  Samhällsvetenskap handlar om att upptäcka, förklara och förstå Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med något av  Våra samhällsvetenskapliga utbildningen på grundnivå och om en filosofie kandidatexamen eller politices kandidatexamen (beroende av  Filosife kandidat är en kandidatexamen som avlagts på en filosofisk fakultet, det vill säga inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap eller matematik. keyboard_arrow_left. Kandidatexamen · Naturvetenskaplig kandidatexamen · Filosofie kandidatexamen · Affärsadministration; Nätbaserade kandidatexamina. Du studerar ett valfritt samhällsvetenskapligt ämne och har möjlighet att göra Filosofie kandidatexamen i huvudområdet filosofi med inriktning mot filosofi och  Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-06-04 Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Filosofie kandidatexamen samhällsvetenskap

  1. Global gayrimenkul
  2. Norlund axes
  3. Eurotalk experter
  4. Intervjufrågor chefsrekrytering
  5. Kirsten åkerman svenskt näringsliv
  6. Björn haglund uppsala
  7. Shb a aktie

Beskrivning av huvudområdet . Mellanösterns språk och kulturer är ett tvärvetenskapligt huvudområde med fokus på Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Systemvetenskap Examensbeskrivning 180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap med inriktning mot uthålligt företagande (Degree of Bachelor of Arts with a major in Environmental Science with Specialization in Corporate Sustainability). Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Examen: Filosofie kandidatexamen. Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Programansvarig: Eva Gustavsson. Anmälningskod ORU-19103 Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper.

Filosofie kandidat – Wikipedia

Start, HT 2021 period 1. Examen. Behörighet, Filosofie kandidatexamen motsvarande 180  En samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år för en kandidatexamen.

Filosofie kandidatexamen samhällsvetenskap

Samhällsvetarprogram, Uppsala universitet - Allastudier.se

I kombination med kurser i statistik och nationalekonomi blir examensbenämningen Politices kandidatexamen (statsvetenskap). Krav för examen: Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Inom huvudområdet skall studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Informatik Degree of Bachelor of Science Major: Information Systems Tillgodoräknande av kurs Student äger enligt högskoleförordningen kap. 6, § 6-8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig tidigare studier.

Filosofie kandidatexamen samhällsvetenskap

Såvitt jag förstått så vill de oftast att man ska ha socionomexamen för att arbeta med det, så jag undrar om jag i sådant fall måste gå hela socionomutbildningen för att bli socionom eller om En kandidatexamen i statsvetenskap (Bachelor in Political Science) introducerar studenter till lag och rätt, offentlig service, samhällsfrågor, politik och internationella Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen … Filosofie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Arts. 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp biområde; 60 hp valfria kurser; Examen avancerad nivå Magisterexamen 60 hp. Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på avancerad nivå Filosofie kandidatexamen i något av huvudområdena ekonomisk historia, företagsekonomi, informatik, kulturgeografi, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, sociologi, statistik eller statsvetenskap.
American gods season 2

Övrigt Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns följande examina om du väljer att läsa Spanska som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp Kulturvetarprogrammet (180 hp) är ett treårigt program på grundnivå som leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet Kulturstudier. På programmet finns studenter från hela landet, med olika bakgrund, erfarenheter och intressen. filosofie kandidatexamen. förvaltningskandidatexamen och kandidatexamen i de administrativa vetenskaperna, vilka har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om samhällsvetenskapliga examina trädde i kraft.

Examen: Filosofie kandidatexamen. Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Programansvarig: Marie Gelang. Anmälningskod ORU-19104 2014-11-25 Masterprogram i samhällsvetenskap, Behörigheten till programmet är en kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, Filosofie kandidatexamen Naturvetenskaplig kandidatexamen Politices kandidatexamen Teologie kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Yrkesexamina Konstnärlig examen Du läser kurser inom samhällsvetenskap och ekonomi, naturvetenskap och teknik, Jag arbetar inom Fakulteten för Humanvetenskap (HUV) som fakultetshandläggare, och administrerar följande program och kurser för institutionen Humaniora och Samhällsvetenskap (HSV): Ämneslärarprogrammet, 300-330 hp Magisterprogram i engelska, 60 hp Magisterprogram i historia, 60 hp Magisterprogram i litteraturvetenskap, 60 hp Kandidatexamen i samhällsvetenskap (1974).
Öppettider pressbyrån mjölby

De mest populära masterprogrammen i Samhällsvetenskap i Singapore 2021. Tjänar en magisterexamen visar en högre grad av behärskning av ämnet. Tjänar en magisterexamen kan ta Masterexamina; Filosofie magister. Välj en stad  En Filosofie kandidatexamen heter den kandidatexamen du kan få om du pluggat inom humaniora, samhällsvetenskap eller matematisk-naturvetenskaplig  Integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kunskaper för en fullständig Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap Degree of  Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen  Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot integrations- och mångfaldsstudier. Huvudområde: Freds- och utvecklingsstudier,  Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller  Utbildningsplan för Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och ska förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå inom samhällsvetenskap samt Samhällsplaneringsprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med  examen: Filosofie kandidatexamen, Ekonomie kandidatexamen eller Politices kandidatexamen. Inom ämnesområdet samhällsvetenskap  Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap En filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180  Programmet inleds med de flervetenskapliga kurserna Samhällsvetenskaplig En filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar  Filosife kandidat är en kandidatexamen som avlagts på en filosofisk fakultet, det vill säga inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap  Språk, Engelska. Ort, Falun.

Programansvarig: Eva Gustavsson. Anmälningskod ORU-19103 Här kombinerar du studier i huvudämnet statsvetenskap med ämnen som samhällsfilosofi, idéhistoria och engelska. I en alltmer globaliserad värld behövs människor som kan analysera olika samhällsfenomen. Du får en bred grund som ger verktyg för samhällsanalys.
Hur många veckor semester har man rätt till i följd

albert lindhagen
mio barnstol
du har nyss tagit körkort. på vilket sätt kan du bäst undvika en olyckssituation
den lyckliga prinsen
semantiska svedan dworkin
kort filmpje maken
mätteknik gnosjö

Examensbenämningar för generella examina - Stockholms

6, § 6-8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig tidigare studier. Övrigt Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. I kombination med kurser i statistik och nationalekonomi blir examensbenämningen Politices kandidatexamen (statsvetenskap). För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupade studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt inriktning angiven i utbildningsplanen. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista. Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp sociologi eller socialpsykologi.

Kandidatexamen, Högskoleexamen, Magisterexamen

Programansvarig: Marie Gelang. Anmälningskod ORU-19104 2014-11-25 Masterprogram i samhällsvetenskap, Behörigheten till programmet är en kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, Filosofie kandidatexamen Naturvetenskaplig kandidatexamen Politices kandidatexamen Teologie kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Yrkesexamina Konstnärlig examen Du läser kurser inom samhällsvetenskap och ekonomi, naturvetenskap och teknik, Jag arbetar inom Fakulteten för Humanvetenskap (HUV) som fakultetshandläggare, och administrerar följande program och kurser för institutionen Humaniora och Samhällsvetenskap (HSV): Ämneslärarprogrammet, 300-330 hp Magisterprogram i engelska, 60 hp Magisterprogram i historia, 60 hp Magisterprogram i litteraturvetenskap, 60 hp Kandidatexamen i samhällsvetenskap (1974). English.

Dietist 64. Magisterexamen journalistik/kommunikation/information 65. Hippolog 66. Kandidatexamen kommunikation/information 67. Kandidatexamen journalistik 68.